Wyprawa 11

Hmm, mamy pi?kn? s?oneczn? niedziele (28.04.2002), przez kolejny d?ugi majowy tydzie? b?d? wypoczywa? na Mazurach pod bia?ymi ?agielkami wiec chyba jest ... cudowny dzie? by wyruszy? w teren.

Jedziemy tylko dwoma samochodami, Ja swym UAZem i Grzesiek Honkerem. Niby samochody tylko dwa ale za to ludzi - jedena?cioro. Jednak ch?tnych do jazdy w teren nie ma zbyt du?o, zostawiamy ludzi w wypatrzonym miejscu na ognisko i sami ruszamy przez poligon wojskowy.

Ca?a nasza trasa nie by?a w ogóle zaplanowana, jedynie Grzesiek wzi?? mapy. Dzi?ki s?upkom okre?laj?cym le?ne oddzia?y oraz tym?e mapom jeste?my w stanie okre?li? nasza pozycje. Zapominamy o le?nych drogach i poruszamy si? pomi?dzy drzewami.

Obje?d?aj?c bardzo pi?kne tereny nadle?nictwa Dojlidy docieramy z powrotem do poligonu wojskowego i przy??czamy si? do reszty naszej ekipy która ju? ze wspania?ymi humorami cz?stuj? nas pyszna karkówka z grilla i jeszcze pyszniejszym piwem. Po nape?nieniu ?o??dków i chwili relaksu wszyscy razem ruszamy w kierunku znanej ju? nam ?wirowni w Ogrodniczkach. Pobawili?my si? tam troch? co wida? na poni?szych fotkach. My?l? ?e zb?dny tu b?dzie mój komentarz.

Po zabawie na ?wirowni wszyscy z dobrymi humorami udali?my si? do domu. Jednak ja ze swym bratem podjechali?my jeszcze na znany nam ju? malutki do?eczek z piaskiem aby sobie troch? po?wiczy?.

Przepraszam za nienajlepsz? jako?? zdj?? ale to s? tylko zrzuty z kamery. Ale ju? nied?ugo mam nadzieje, ?e uka?? si? pierwsze filmy z naszych wypraw.

Kolejne fotki z wypadu na poligon. Tym razem jakosc troche lepsza, bo juz z aparatu.

 

Stefan Ostrowski

Podstrona wyswietlana 488 razy.

Stefan Ostrowski - www.mojuaz.com
Wszystkie prawa zastrzeżone