Mój Uaz

Par? zdj?? mojego UAZ'a

Na razie zdj?? jest ma?o ale obiecuje, ?e b?dzie ich przybywa?.Niestety nie na wszystkie wyprawy bior? aparat.

Par? s?ów o samochodzie:

Jest to UAZ, model 469B z 1978 roku (tak na marginesiemój rocznik ale sypie si? gorzej ode mnie). Samochód ma oryginalny silnikUAZ'a, oryginalne mosty i zawieszenie, jedynie zmienione zosta?y reflektoryprzednie. (zamieniony na lampy halogenowy z Kamaza)

Zdj?cia te zosta?y zrobione we wrze?niu 2000 roku, tuzpo nabyciu UAZ'a
(Kliknij obrazek aby powi?kszy?)


Zwyk?a ??czka
Na pocz?tku by?y ma?e przydro?ne rowy
Ale z biegiem czasu
Rowy stawa?y si? coraz g??bsze
Górki wy?sze
I wy?sze
Bardziej ?liskie 
I coraz trudniej si? pod nie podje?d?a?os?abym co nieco UAZ'em (no i jeszcze ten pasek od aparatu...)
I jak ju? pisa?em do?ki by?y coraz g??bsze
No pod t? górk? nie podjecha?em, po prostuUAZ jest za s?aby, a ja nie mia?em gdzie si? rozp?dzi?. 
By?y tez fajne ka?u?e ale jeszcze wtedytylko ka?u?e
Woda jest bardzo fotogeniczna
A w b?ocie to UAZ jest tak samo pi?kny jak... nie!! do kobiet przyrównywa? nie mo?na.
No i na koniec widowiskowy pieniek
No to by?o by na tyle. 

Niestety jak ju? wspomnia?em na wi?kszo??z moich niedzielnych w?drówek nie bior? aparatu, a szkoda, bo p?yn?ca nieopodal Narew tworzy ?wietne rozlewiska, gdzie ju? nieraz si? zakopa?emi nieraz mai?em okazje sprawdzi? jak UAZ zachowuje si? w naprawd? g??bokiejwodzie, a te? jakie to uczucie kiedy jad?c po lodzie nagle samochód zapadasi? i robi si? mokro.

Podstrona wyswietlana 248 razy.

Stefan Ostrowski - www.mojuaz.com
Wszystkie prawa zastrzeżone