Remont Uaza

A remont nadal trwa, cho? ostatnimi czasy nabra? wigoru...

 

W?a?nie dlatego od d?u?szego czasu na stronie pojawia si? tak ma?o nowych Wypraw. Niestety zacz?ty we wrze?niu remont mojego UAZa nadal trwa.

Zosta? ju? pospawany, leciutko poszpachlowany (tylko na ??czeniach, tam gdzie by?y spawy na wierzchu, oraz maska). Teraz zosta?o go jeszcze pomalowa? i uzbroi? w elektryk? i inne gad?ety bez których niestety ale nie da si? je?dzi?.

Oto zdj?cia z pierwszego malowania podk?adem.

 

Bardzo ?a?uj?, ?e nie zrobi?em zgodnie z zaleceniami Grze?ka zdj?? podczas zdejmowania budy i podczas malowania ramy. Moja Wina!!

 

W aucie zosta?y ca?kowicie wymienione przednie i tylne b?otniki, oraz kompletnie wymieniona cze?? no?na oraz pod?oga w tylnej cz??ci auta. Z przodu zosta?y wymienione jedynie te fragmenty pod?ogi oraz konstrukcji no?nej które by?y nadmiernie przerdzewia?e. Równie? zosta?y wymienione dolne zewn?czne cz??ci drzwi (co wida? na zdj?ciach).

Z ty?u od nowa zosta?y zbudowane nakdola. Zrezygnowa?em ze skrytek mieszcz?cych si? w tylnej cz??ci baga?nika (tu? za nadkolami), bo w?a?nie tam najcz??ciej rdzewieje.

A wszystko wida? na zdj?ciu.

Teraz tylko czekam na farb?, bo niestety w hurtowni w Bia?ymstoku akurat brakuje farb Nobilesu o numerze L-66.

Podstrona wyswietlana 851 razy.

Stefan Ostrowski - www.mojuaz.com
Wszystkie prawa zastrzeżone