?luby
Jak do ?lubu to tylko UAZEM!!

Kiedy? by?o tak, ?e do ?lubu je?dzi?o si? limuzyna, ale czasy si? zmieni?y i 21 czerwca Adam i Iwona zapro?ili nas na swój ?lub.
I teraz ju? wiem, ?e jak do ?lubu to tylko Uazem!!
Czy? to nie wygl?da s?odko??

 

I przysz?a kolej na Magde i Potrka.

No có? troche si? wy?amali - zamiast UAZem pojechali GAZem - ale my?l?, ?e im to na dobre wysz?o...

 

W?a?nie tym pojechali ... Do ?lubu pasuje idealnie...
Magda mia?a pewne problemy z wysiadaniem, ale sto?ek wszystko za?atwi? :)
W ko?ciele Para m?oda prezentowa?a si? równie okazale jak w gazie

Przy wyj?ciu... musowo...ry?.

Jak si? pó?niej nieoficjalnie dowiedzia?em...By? wsz?dzie...

?artuje...:).

I przysz?a kolej na ?yczenia, kwiaty, u?ciski d?oni, podzi?kowania...

Na zdj?ciach nasi przystojni mi?o?nicy UAZów (lekko zaro?ni?ci na plecach ;))

oraz ich jeszcze ?adniejsze maszyny
Nawet ja z moj? Ag? za?apali?my si? na fotke
Oczywi?cie nie mo?e oby? si? bez awarii. Jeden UAZ odpad?.

No i ruszamy... zgadniecie kto powozi?...

Chyba mnie ta duma rozerwie ;)

No i pomalutku jedziemy ulicami Bia?egostoku...

Przyznam, ?e to by?a niez?a frajda... Cieszymy si? My, ciesz? si? przechodnie.

I na koniec fotka naszego kolegi, Wojtka

....kto nast?pny....

.... trafi?o na mnie :) ...

a wszystko dzia?o sie 29 lipca 2006...

Moja Agnieszka bardzo... ale to bardzo nie podziela?a mojego zdania, ?e jak do ?lubu to tylko swoim Uazem!! Dlatego te?, dzi?ki uprzejmo?ci Rafa?a pojechali?my tym oto pi?knym autkiem...
Aga jeszcze nie wiedzia?a, ?e Wrangler nie ma tylnych drzwi... wiec musia?a sie troch? gimnastykowac by wej?c na tyln? kanap?
?lub w ko?ciele to bardzo sosbista uroczysto??... na której nie tylko moja?ona si? pop?aka?a...

Bardziej lub mniej zanjoma bra? off-roadowa przyby?a na wesele - za co im BARDZO DZI?KUJ?. Bardzo, Bardzo sympatycznie to wysz?o !!

Tradycyjnie po ?lubie odby?o si? huczne wesele które trwa?o do bia?ego rana... i to nie prawda, ?e para m?oda nie bawi sie na swoim weselu (jak mnie przestrzegano)... by?o super...

Znajomi rozkr?cili impreze tak, ?e ci??ko by?o ja zatrzyma?... pomog?o nam w tym ostro ?wiec?ce s?o?ce pi?knego niedzielnego poranka :)

 

Bardzo dziekujemy Wszystkim go?ciom, i tym weselnym i tym na ?lubie, za to ?e byli?cie z nami w Tak wa?nym dniu.

Mam nadziej?, ?e rodzina i obowi?zki z tym zwi?zane nie wp?yn? negatywnie na dalsze zabawy w b?ocie, piachu i ?niegu... oczywi?cie uazem... lub innymi autkami 4x4 !!

 

 

 A teraz Benek i Agata.

Co prawda do ??ubu nie jechali autem terenowym a wielk? wypasion? BMW ale nasz autka te? tam by?y :)

  

 

 

...a wi?c kto nast?pny ??...

W naszym przypadku to Marta(moja ?ona )upiera?a sie by do ?lubu jecha? Uaz-em i to nie jednym


I chociaz wsiadanie i wysiadanie Panny M?odej i Panny Starszej odbywa?o sie przez tylna klape to.. zobaczcie jakie by?y szczesliwe.

 

 

 


A je?li Uaz-em to tylko w idealne B?otko...


Jazda Uaz-em to jak walka z wiatrakami...- jeden z nas mia? do u?ytku tylko czwart bieg.


"Dla tego weseliska by?o ziemi ma?o i nawet nieba ma?o by?o mu"

Szkoda ?e nie otrzymali?my informacji o ?lubie... zrobili bysmy Wam fajn? obstaw?!!

Dajcie zna? jak b?dzie si? gdzie? szykowa?a taka impreza !!!

 

Podstrona wyswietlana 4 razy.

Stefan Ostrowski - www.mojuaz.com
Wszystkie prawa zastrzeżone