Wyprawa 31

Nowa wyprawa… oj dawno ju? mój uaz nie jecha? na przednim nap?dzie… przez budow? domu zacz?? s?u?y? bardziej jako ci??arówka ni? auto terenowe… ale czas to zmieni?…

5 sierpnia 2007 – pobudka o 4 rano, wyj?cie z pracy o 8. Jad? do domu, wsiadam w uaza i ruszam na umówione spotkanie.

Na stacji czekaj? ju? na znajomi, Darek - Jeepem, Tomek – Niv?, Robert – Patrolem.

Ruszamy za Robertem, po chwili skr?cam ju? w teren… jest pi?knie. Droga mi?dzy polami, wszystko podmokni?te, torf szczelnie zakleja moje stare uazowe opony.

Pierwsza wi?ksza dziura – Robert przodem, Patrol na wielkich ko?ach przechodzi, potem ?ada niva – lekka, nowe oponki… super, nast?pnie mój uazik – przedzieram si? przez najwi?ksze ka?u?e, ale niestety zatykam si? ju? prawie przy wyje?dzie z bagienka… Robert podskakuje i wyci?ga mnie Patrolem. Darek Jeepem nie ma wi?kszego problemu.

Jedziemy dalej, nasze ci??kie ko?a wyciskaj? spod trawy wod?. Pokonujemy kilka wi?kszych i mniejszych, ale wszystkich bardzo mokrych miejsc. A? trafiamy na dó? w którym Roberta Patrol si? zakleja. Uazem obje?d?am Tomka niv? i próbuj? wyci?gn?? Nissana – niestety uaz idzie w dó?. Podje?d?a wi?c Darek jeepem i wyszarpuje Patrola.

Podczas próby wyrwania Patrola, mój uaz kapituluje i strzelaj?ce od 5 lat przeguby wreszcie mówi? stanowcze NIE !!. Posypa?y si? kulki, autko skr?ca tylko w jedn? stron?… dalsza jazda jest niestety niemo?liwa. Roz??czam przód i Darek jeepem na lince wyci?ga mnie na twarde. W mi?dzy czasie ku naszemu zaskoczeniu doje?d?a do nas znajomy Land Roverem Discovery, jad?c po naszych ?ladach…

Ale có?… trasa nie zosta?a do ko?ca pokonana wi?c powracamy (ju? bez uaza) by przejecha? tras? do ko?ca.

Pozosta?y autka z super oponami, dodatkowo dojecha? do nas kolejny Patrol, wi?c nie powinno by? problemu – i rzeczywi?cie, w pi?knym stylu prze?lizgujemy si? przez kolejne torfowe jamy. Tylko w jednej z nich utkwi? Darek Jeepem – ale to by?o spowodowane ch?ci? pokonania wszystkiego ?rodkiem a nie objechaniem bokiem.

Wyje?d?amy na twarde ??ki, stamt?d na szutrow? drog?.

Krótki postój wykorzystany na toalet? pojazdów, i jedziemy dalej ju? bardzo rekreacyjn? szutrow? tras? mi?dzy innymi przez Krynice – gdzie zatrzymujemy si? na albumowe fotki.

Podsumowuj?c –

Trasa pi?kna – blisko i tre?ciwie, Gratulacje dla Roberta za znalezienie tak fajnej trasy.

Cho? uaz mi pad? to jestem bardzo zadowolony z wyprawy.

Bardzo wszystkim dzi?kuj? za pomoc i eskort? mojego uaza do domu… uaza skr?ca? tylko w lewo, czasami w prawo… do?? weso?o si? jecha?o :)

 

Zdj?cia z wyprawy w postaci slajdów. Zapraszam !!

Galeria 1 - Moje zdj?cia

Galeria 2 - zdj?cia Grzegorza

Podstrona wyswietlana 1 razy.

Stefan Ostrowski - www.mojuaz.com
Wszystkie prawa zastrzeżone