Wyprawa 32

 

Bardzo lajtowa wyprawa.... a by?o o tak...

 

Jest pi?kny jesienny dzie? 11 listopada 2007 roku. Niestety cho? zapowiada?o si? do?? du?o aut, ostatecznie pojecha?y 3.

 

Ale za to by?o bardzo przyjemnie...

 

O godzinie 10 spotykamy si? z Tomkiem (bia?a Niva) na ulicy Raginisa w Bia?ymstoku. Jedziemy szybciutko do Supra?la, gdzie do??cza do nas Grzesiek z rodzin? (zielone disco) i tak w 3 autka ruszamy w stron? okalaj?cych Supra?la lasów, wje?d?amy w las po przejechaniu kilkudziesi?ciu metrów le?na drog? skr?cam w ma?? le?na przecink?. Droga... a raczej bezdro?e prowadzi pi?knymi pagórkami na których co i rusz le?? po?amane konary drzew, ma?e k?ody itp. Jedziemy ostrymi podjazdami, zjazdami, trawersami. Jest fajnie. Pi?kne widoki jesiennego lasu umilaj? nam wycieczk?. Ca?a ziemia za?o?ona jest kolorowymi li??mi jak dywanem. Wygl?da to wszystko naprawd? przepi?knie.

 

Chocia? tak naprawd? teren wybiera?em taki, by nie by?o problemów i wystarczy?o za??czy? 4x4, reduktor w?o?y? 2 bieg (w uazie) i pi?knie powolutku mo?na by?o si? porusza?, to robili?my co i rusz postoje w celu podziwiania przyrody i omówienia dalszej trasy.

 

Jednym s?owem – pokr?cili?my si? kilka godzin po lesie... a potem maj?c ju? upatrzone wcze?niej miejsce na ognisko, zjechali?my i nasza wyprawa sko?czy?a si? przy kie?basce i ogniu...

 

 

 

Przedstawiam wam map? z punktami które mijali?my... naprawd? pi?kne. Warte odwiedzenia, zobaczenia, podziwiania i przejechania... jednak je?li nie jeste?cie zbyt wprawnymi kierowcami aut terenowych to nie ruszajcie tam albo zamiast auto wybierzcie rower.


Opis punktów:

1- Wiata

2- wjazd z drogi le?nej w przecink?,

3,4,5 - Charakterystyczne miejsca - czyli przeci?ci si? oddzia?ów le?nych w których s? umieszcozne s?upki

6, 7 - droga le?na

8- zjazd z drogi g?ównej w mniejsz? drog? le?n?... dzi? by?o fajnie rozje?dzone przez pojazdy wyci?gajace drzewo z lasu

9, 10, 11- le?ne drogi i przecinki

12, 14 - droga le?na - g?ówna

14- piekne miejsce w rezerwacie Ja?ówka

15, 16, 17, 18, 19, 20 - jazda drogami le?nymi , sa t drogi g?owne i boczne, fajne i malownicze tereny.

 

 

 

Dzi?kuj? za przybycie Tomkowi i Grze?kowi z rodzin?... by?o fajnie, mi?o i wreszcie mój uaz oderwa? si? od wo?enia materia?ów budowlanych i poje?dzi? po lesie (gdzie czuje si? najlepiej).
 
Tym razem to Asia robi?a fotki. Mysl? za za pomoca przegl?darki b?dzie Wam sie lepiej i sprawniej je oglada?o.
Kliknij tu aby ogl?da? zdj?cia. Wrzuci?em wszystkie fotki jakie otrzyma?em... my?le ?e wszystkie s? godne uwagi !!
Stefan (zielony UAZ)
Podstrona wyswietlana 218 razy.

Stefan Ostrowski - www.mojuaz.com
Wszystkie prawa zastrzeżone