Wyprawa 33

 

Oj dawno ju? nie je?dzili?my... z takich czy innych przyczyn... trzeba wi?c cos zorganizowa?.

Kilka telefonów, komunikat na Forum i wyprawa przygotowana. Pocz?tkowo zapowiedzia?y si? 4 auta, ch?opaki zapowiadali ?e jeszcze kogo? poinformuj?... ogólnie mia?o by? oko?o 6 aut.

Niedziela (2.marca 2008) zapowiada?a si? bardzo wietrzna. Wed?ug zapowiedzi synoptyków mia?o wia? nawet do 110km/h... w tym ?wietle ta wyprawa w kierunku lasu nie zapowiada?a si? ciekawie. Jednak si?y natury nam sprzyja?y, zapowiedzi si? nie sprawdzi?y, rano wia? lekki wiaterek, ?wieci?o pi?knie s?oneczko... pi?kna pogoda na wyjazd za miasto.

Jad? na miejsce umówionego spotkania i ju? z daleka widz? ?e nie ma ty 6 aut... po doje?dzie okazuje si? ?e jest ich 10... no to mnie, przyznam, troch? przerazi?o... tyle aut nie da si? bez problemu przeprowadzi? le?nymi drogami bez pozwole? i wcze?niejszego omówienia sprawy z le?nikami... szybko wymy?lam inn? tras?... b?dzie wi?c lajtowo i spokojnie. Widz? ?e ludzie przyjechali z dzie?mi, wi?c raczej zapowiada si? tylko zwyk?a przeja?d?ka.

Ruszamy wi?c w stron? dawnego poligonu. Mia?em nadzieje ?e tu na nieu?ytkach b?dzie mo?na si? pobawi? w b?ocie... ale niestety teren ju? zagospodarowa?y lasy i ro?nie tu ju? pi?kny m?odnik. Wi?c obje?d?amy poligon drogami i kieruj? si? w stron? urokliwego le?nego stawu. Jedziemy krótko przez las. Troch? jest mi ci??ko prowadzi? uaza, trzyma? GPS’a i zarazem wyszukiwa? drogi... wi?c i o fotkach nie ma teraz mowy.

Doje?d?amy do stawu. Zatrzymuje si? na chwil? by rozprostowa? ko?ci i sprawdzi? humory panuj?ce w za?ogach... na szcz??cie jest weso?o.

Kieruj? si? w stron? wsi Ciasne a stamt?d pojedziemy w kierunku ?wirowni w Ogrodniczkach. Jedziemy wi?c le?nymi drogami, które czasami robi? si? troch? b?otniste ale jeszcze 4x4 zapina? nie musz?. Nagle zaczyna pada? ?nieg... ca?a szyba zalepia mi si? mokrym bia?ym puchem. Na szcz??cie jako? daj? rade.

Doje?d?amy do ?wirowni w Ogrodniczkach. Niebo si? rozpogadza jak na zawo?anie i zaczyna ?wieci? s?o?ce. Tu mo?na si? wy?y? do woli. Piach jest grz?ski i sprawia wiele rado?ci. A podjazdy pod gór? to nie lada wyczyn nawet dla najbardziej do?wiadczonych za?óg.

 

Bawimy si? przez jaki? czas i ruszamy w kierunku Supra?la i upatrzonego wcze?niej miejsca na ognisko.

I to chyba ju? jest tyle. Przyjecha?o wiele nowych ludzi, którzy wcze?niej z nami nie je?dzili, troch? si? ba?em czy wyjazd wyjdzie i b?dzie weso?o. Ale na szcz??cie by?o jak trzeba.

Zapraszam wi?c do dalszych wyjazdów !!

Stefan (zielony uaz)

Wasze zdj?cia z tego wyjazdu. Kliknij TU

Dyskusja na Forum na temat tego wyjazdu. Kliknij TU

Krótki film z wyjazdu:


A tu film Grze?ka z Landryny

Podstrona wyswietlana 843 razy.

Stefan Ostrowski - www.mojuaz.com
Wszystkie prawa zastrzeżone