Sztywny mosty napędowe z podwójną podzieloną przekładnią główną


UAZ-469. W radzieckim samochodzie ciężarowo-osobowym o zwiększonej terenowości UAZ-469 zastosowano most napędowy ze zwolnicami wewnętrznymi w kołach napędowych.
Obudowa przekładni głównej (rys. 6.10) jest dzielona w płaszczyźnie pionowej, przy czym składa się z dwóch części właściwej obudowy 18 i pokrywy 2. W obie części obudowy wciśnięto i zamocowano pochwy 16 półosi (metodą punktowego spawania). Zębnik napędzający 13 przekładni głównej zabudowano wspornikowo w obudowie na dwóch łożyskach stożkowych 9 i 11. Pomiędzy pierścieniami wewnętrznymi łożysk umiejscowiona jest tulejka odległościowa 6 i pierścień regulacyjny

Rys. 6. 10. Tylny most napadowy samochodu UAZ-469
1 - zawór bezpieczeństwa, 2 - pokrywa obudowy przekładni tylnego mostu, 3- łożyska obudowy mechanizmu różnicowego, 4 - podkładki regulacyjne, 5 - śruba mocowania koła talerzowego, 6 - tulejka odległościowa, 7- pierścień uszczelniający, 8 - nakrętka regulacyjna łożysk, 9 i 11 - łożyska stożkowe walka napędzającego przekładni głównej, 10- polkładki do regulacji luzu wzdłużnego łożysk, 12- podkładka do regulacji ustawienia wzdłużnego zębnika, 13- zębnik stożkowy, 14 - sworzeń mechanizmu różnicowego, 15 - satelita, 16- pochwa półosi, 17 - półoś, 18-- obudowa przekładni tylnego mostu. 19- koło koronkowe półosi, 20 - korek spustowy do oleju, 21- śruba łącząca człony obudowy mechanizmu różnicowego, 22 - podkładka oporowa koła koronkowego półosi. 23- koło talerzowe, 24 - obudowa mechanizmu różnicowego


z podkładkami regulacyjnymi 10. Natomiast między odsadzeniem wieńca zębnika a pierścieniem wewnętrznym łożyska stożkowego 11 zabudowano podkładki regulacyjne 12 do ustawienia wzdłużnego zębnika 13. Łożyska stożkowe zębnika są dociskane nakrętką 8. Koło talerzowe 23 ustalone jest na obudowie mechanizmu różnicowego i zamocowane do jej kołnierza za pomocą śrub. Zastosowano mechanizm różnicowy stożkowy z czterema satelitami. Obudowa 24 mechanizmu różnicowego jest dzielona; składa się ona z dwóch części połączonych ze sobą śrubami. Koła koronkowe mają wymienne podkładki oporowe 22. Obudowa 24 jest wsparta na dwóch łożyskach stożkowych 3. Pomiędzy pierścieniami wewnętrznymi tych łożysk a odsadzeniami obudowy 24 znajdują się podkładki regulacyjne 4.

Źródło: 'Mosty napędowe' - Zbigniew jaśkiewicz