Technika
Instrukcja UAZa - 11,7MB, spakowane ZIP'em Pobierz
Oryginalna instrukcja obs?ugi UAZa 3160 -pdf - 911KB Pobierz
Fragment ksi??ki serwisowej do Patrola - dzia? dotycz?cy przedniego mostu i sprzegie?ek (w jezyku niemieckim) - rar - 1MB Pobierz
Tabela ?o?ysk z oznaczeniami rozyjskimi i polskimi Rysunek
Schemat instalacji elektrycznej UAZ Schemat
Wymiary podstawowe UAZa Rysunek
Wygodne siedzenia w UAZie Opis i zdj?cia
Wymiana przegubu w przednim kole Uaza Opis + zdj?cia
Zwolnica stosowana a Uazach Opis i Rysunek
Przek?adnie ró?nicowe stosowane w UAZie:  
Przek?adnia ró?nicowa - zwyk?a Opis i rysunek
Przek?adnia ró?nicowa typu krzywkowego Dok?adna zasada dzia?ania
Podstrona wyswietlana 32 razy.

Stefan Ostrowski - www.mojuaz.com
Wszystkie prawa zastrzeżone